Termeni și condiții

GOLDEN WEB SRL -D, persoană juridică română, cu sediul în România, Bucuresi, Srada Rossini Nr.2  Ap.2 , Sector 2 , înregistrată la Registrului Comerțului sub nr. J40/5729/2016, având CUI RO35976186

Site – domeniul www.dpo-solutions.ro

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asigurarea dreptului legat de protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al companiei ITPS și depunem toate eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR„), precum și cu orice altă legislație aplicabilă. Unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal este transparența și ne dorim să fii în totalitate informat, de aceea am pregătit acest document pentru a-ți prezenta care sunt modalitățile prin care colectăm, utilizăm, transferăm și îți protejăm datele cu caracter personal, atunci când interacționezi cu noi.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

 • În general, colectăm date cu caracter personal ce provin direct de la tine și, astfel, tu controlezi și decizi ce informații ești dispus să ne oferi.
 • Site-ul dpo-solutions.ro foloseste cookie-uri, iar datele care sunt stocate și colectate de acestea se refera la adresa de IP de la care ne accesezi precum și istoricul vizitelor pe site-ul nostru.

Menționăm că nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Daca faci parte din aceasta categorie de persoane, nu credem că serviciile furnizate de noi sunt în vreun fel utile pentru tine.

Cu ce scop colectăm și prelucrăm datele tale?

Vom utiliza datele tale cu caracter personal în scopul analizei pentru implementare GDPR.

Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă de 24 luni de la transmiterea acestora

Cui transmitem datele tale cu caracter personal?

Nimanui din afara companiei! Departamentul de implentare Golden WEB și colegii noștri din alte departamente sunt singurii care pot avea acces la informatiile din formularu tau

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă devine necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga, de asemenea, anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

În ce țări transferăm datele tale cu caracter personal?

Datele noastre sunt pastrate doar pe teritoriul Romaniei. Avem o platforma de cloud privat, pe care o utilizăm pentru stocarea datelor, iar această platformă utilizează echipamente amplasate în locații din România.

Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal?

Ne luăm angajamentul să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Păstrăm datele tale cu caracter personal pe servere securizate, folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și asigurând redundanța stocării.

În ciuda măsurilor adoptate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, menționăm că transmiterea informaţiilor pe Internet, în general, precum și prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu se află în controlul nostru.

Care sunt drepturile tale?

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie de drepturi privind datele tale cu caracter personal. Care sunt acestea? Poți să soliciți să ai acces la datele tale, poți să soliciți corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a face o plângere către autoritățile de supraveghere competente sau de a te adresa justiției. După caz, beneficiezi și de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Poți să obții mai multe informații despre aceste drepturi prin consultarea tabelului de mai jos.

Pentru a-ți putea exercita drepturile, ne poți contacta folosind informațiile de contact expuse mai sus. În cazul în care dorești să îți exerciți drepturile, este important să reții următoarele aspecte:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare ce au ca scop confirmarea identitii tale.

Onorarii. Nu îți vom solicita o taxă pentru ca tu să îți exerciți vreun drept privind datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea ta de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, situație în care vom percepe o sumă pentru asemenea circumstanțe. Bineînțeles, vei fi informat în prealabil în privința oricăror onorarii aplicate, înainte de a-ți soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau în cazul în care ai făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să-ți răspundem în termen de maximum două luni. Te vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. Este posibil să te întrebăm dacă poți să ne transmiți mai multe detalii despre solicitarea ta. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai rapid si să scurtăm durata timpului de răspuns pentru solicitarea ta.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care aceasta ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Accesul

Poți să ne ceri:

 • să îți confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să îți punem la dispoziție o copie ale acestor date;
 • să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, precum: datele pe care le avem, în ce scop le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale- în condițiile în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne poți solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, doar în cazurile în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • ți-ai retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dai curs unui drept legal de a te opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării de ștergere a datelor tale cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestor date este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea ta de ștergere a datelor, însă cele două situații menționate anterior constituie cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza această solicitare.

In cazul unei astfel de solicitari, voi vom sterge datele tale cu caracter personal chiar daca nu s-a implinit termenul de 24 luni mentionat mai sus.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne poți solicita să restricționăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu dorești ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar tu ai nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • ți-ai exercitat dreptul de a te opune iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul tău; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne poți solicita să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract cu tine; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.
Golden WEB nu va derula activitati de marketing direct utilizat date personale colectate prin intermediul sectiunii de Contact  din site-ul www.dpo-solutions.ro

Luarea de decizii automate

In cadrul  nu sunt implementate sisteme care iau decizii pe baza prelucrarilor automate de date in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Plângeri

Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Fără a-ți afecta dreptul de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, avem rugămintea ca într-o posibilă asemenea situație să ne contactezi și pe noi în prealabil și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Îți reamintim că poți să contactezi în orice moment Responsabilul Golden WEB privind protecția datelor prin trimiterea unei solicitări la adresa de email: dpo@dpo-solutions.ro